2 năm chưa xong giải phóng mặt bằng

Người dân có đất, có nhà hai bên đường trông chờ ngành chức năng và chính quyền địa phương có kế hoạch khẩn trương thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường.