Bộ CHQS tỉnh: Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 17.2, Ban Quân y, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ huấn luyện và 500 chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Trường Quân sự Tây Ninh.