Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Cơ yếu Sư đoàn 5:

Phát huy truyền thống trung thành-tận tuỵ-đoàn kết-kỷ cương-sáng tạo 

Cập nhật ngày: 19/04/2024 - 09:13

BTNO - Năm 2023, ngành Cơ yếu Sư đoàn 5 quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ công tác cơ yếu quân đội, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn; triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Một buổi huấn luyện của ngành Cơ yếu Sư đoàn 5.

Ngành Cơ yếu của Sư đoàn 5 duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, thực hiện nghiêm chế độ trực nghiệp vụ; khai thác sử dụng hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ; kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật truyền thống và máy mã; thực hiện giải mã, chuyển nhận các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo chính xác, bí mật, kịp thời trong mọi tình huống, tập trung bảo đảm tốt cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao; quán triệt thực hiện tốt quy định về công tác bảo mật, an toàn thông tin quân sự và bí mật kỹ thuật mật mã.

Ngành cũng tích cực triển khai thực hiện các dự án thuộc Đề án “Hiện đại hoá ngành Cơ yếu quân đội”; cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ bảo đảm tính pháp lý cho các giao dịch điện tử trong lực lượng vũ trang và Sư đoàn; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng ngành, công tác huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa trang thiết bị theo phân cấp…

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Duy- Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn, ngành Cơ yếu của Sư đoàn 5 trong thời gian qua đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm văn bản, hướng dẫn của các cấp về công tác cơ yếu, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác cơ yếu trong quân đội và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn.

Đơn vị có nhiều biện pháp bảo vệ bí mật, an toàn thông tin quân sự, bí mật kỹ thuật mật mã; duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, các hệ thống thông tin quân sự có bảo mật; quản lý, sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; phát triển các sản phẩm, giải pháp bảo mật, xác thực và an toàn thông tin phục vụ cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số tại đơn vị. 

Thượng tá Nguyễn Hoàng Duy (đứng đầu bên trái qua)-Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 kiểm tra nhân viên cơ yếu fax chuyển công văn.

Ngành đang từng bước nâng cao chất lượng tuyển chọn, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tiến hành sắp xếp, điều chỉnh, bố trí, sử dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2024, ngành Cơ yếu của sư đoàn xác định tăng cường quản lý, khai thác sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ hiệu quả, đúng nguyên tắc, bảo đảm tuyệt đối an toàn; thường xuyên củng cố, duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã; bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo của các cấp trong quân đội; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thi kỹ thuật mật mã Quân khu lần thứ 19 năm 2024 đạt kết quả tốt. 

Ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống; thực hiện nghiêm quy trình chuyển, nhận, thu hồi, quản lý, tiêu huỷ điện cơ yếu và quy trình khai thác, sử dụng trang bị cơ yếu, hệ thống thông tin quân sự…

Lê Thuận - Phương Thảo