BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới 

Cập nhật ngày: 01/03/2024 - 08:31

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 204/QĐ-TTg phân công Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam.

Quyết định này thay thế Điều 1 Quyết định 1231/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam.

Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đối tác quốc tế, khu vực, trong nước và các cá nhân có liên quan trong theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động liên ngành trên Lưu vực sông Mê Kông, bao gồm cả các Lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San - Srêpốk của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ủy ban sông Mê Kông cũng có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia thượng nguồn tới các vùng lãnh thổ của Việt Nam.

Đồng thời, uỷ ban cũng có nhiệm vụ theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên nước, các hoạt động sử dụng, bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước và tài nguyên liên quan trên Lưu vực sông Mê Kông nhằm đảm bảo sử dụng công bằng và hợp lý nguồn nước, bảo vệ quyền lợi của Việt Nam thông qua quy hoạch tổng thể, các dự án hợp tác và nghiên cứu khoa học công nghệ cho lưu vực Mê Kông, đặc biệt là các dự án trên dòng chính.

Nguồn TPO