Mỹ ra tuyên bố bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ tuyên bố những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và nguồn tài nguyên trong khu vực là hoàn toàn “trái phép”.