BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I-2009: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 6,7%

Cập nhật ngày: 24/03/2009 - 07:44

GDP: TĂNG 6,7%

Theo Cục Thống kê Tây Ninh, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) quý I/2009 (giá cố định 1994) tăng 6,71% so với quý I/2008 (quý I/2008 tăng 11,65%). Trong 3 nhóm ngành kinh tế, ngành có mức tăng trưởng cao nhất là dịch vụ tăng 7,84%, tiếp theo nhóm nông-lâm-thuỷ sản tăng 6,66%, nhóm công nghiệp-xây dựng tăng 4,8% (trong đó công nghiệp tăng 4,05%).

Trong 6,71% tăng trưởng, ngành dịch vụ có mức đóng góp vào tăng trưởng cao nhất, chủ yếu nhất (3,59%), kế đến là ngành nông lâm nghiệp và thuỷ sản (1,87%) và công nghiệp – xây dựng (1,25%). Về tỷ trọng, trong tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất 46,26%, đồng thời cũng là ngành duy nhất có tỷ trọng tăng so cùng kỳ (5,07%); ngành nông lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng 28,14% (giảm 2,44% so cùng kỳ), ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 25,61% (giảm 2,63% so cùng kỳ).

Trước tình hình khủng hoảng tài chính thế giới, tác động trực tiếp đến nền kinh tế trong nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện tốt các nhóm giải pháp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội… theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Nhờ vậy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh quý I/2009 tuy không bằng quý I/2007 và quý I/2008, nhưng vẫn ở mức tăng trưởng khá.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI) TĂNG 0,84%

Cũng theo số liệu của Cục thống kê Tây Ninh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I/2009 ở Tây Ninh tăng 0,84%, tương ứng chỉ số quý I của các năm trước là: 2004 (tăng 3,56%), 2005 (tăng 3,54%), 2006 (tăng 3,14%), 2007 (tăng 2,35%) và 2008 (tăng 10,14%). Đây là quý có chỉ số giá thấp nhất so với quý I của 6 năm trước. Bình quân một tháng trong quý I/2009, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0,3% (bình quân 1 tháng quý I/2008 chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,26%).

Trong chỉ số giá quý I/2009; nhóm lương thực có chỉ số tăng cao nhất là 4,31% (quý I/2008 tăng 22,23%); nhóm thực phẩm giảm 3,27% (quý I/2008 tăng 11,65%); nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,13% (quý 1/2008 tăng 5%); nhà ở, điện nước, chất đốt & vật liệu xây dựng tăng 2,82% (quý I/2008 tăng 5,22%); thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 3,2%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,6%; giáo dục tăng 0,12%; văn hoá và giải trí du lịch tăng 2,9%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 6,1%; riêng giao thông, bưu chính viễn thông giảm 4,41%.

Chỉ số giá vàng quý I/2009 tăng 15,4% (quý I/2008 tăng 19,1%); chỉ số giá USD quý I/2009 tăng 3,94% (quý I/2008 giảm 1,28%).

Qua các chỉ số trên thấy rằng chỉ số giá chung cũng như chỉ số các nhóm trong quý I/2009 đều tăng thấp, thậm chí có nhóm giảm so với quý I/2008, chứng tỏ các giải pháp của Chính phủ nhằm ngăn ngừa lạm phát bước đầu đã có kết quả khả quan. Theo xu hướng này khả năng chỉ số giá tiêu dùng tăng cả năm 2009 của tỉnh có thể đạt dưới 2 con số (năm 2008 chỉ số tiêu dùng cả năm tăng 20,1%).

Khánh Linh – V.D.Q