Quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Cập nhật ngày: 30/01/2021 - 09:16

Bắt đầu từ 28/1, quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) khóa XIII chọn ra 200 ủy viên, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 dự khuyết.

Bắt đầu từ 28/1, quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) khóa XIII chọn ra 200 ủy viên, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 dự khuyết.

Nguồn Zingnews