UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6:

Quyết tâm không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra 

Cập nhật ngày: 24/06/2020 - 20:41

BTNO - Ngày 23.6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị.

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh cho thấy, các ngành, địa phương luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” với tinh thần chung là chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu đóng góp ý kiến.

Tình hình sản xuất nông nghiệp biến động theo xu hướng thị trường, tỉnh kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ sản xuất trong điều kiện dịch Covid-19, giúp nông dân duy trì, ổn định sản xuất.

UBND tỉnh cũng đã triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành công tác phân khai chi tiết các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.

Theo ông Kiều Công Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước thực hiện 23.296 tỷ đồng, đạt 38,3% so với kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp cũng tăng 43% so với cùng kỳ, ước thực hiện 44.046 tỷ đồng; một số sản phẩm công nghiệp có sản lượng tăng như điện sản xuất, điện thương phẩm, nước máy sản xuất...

Tình hình chăn nuôi tương đối ổn định, sau khi các địa phương công bố hết dịch tả lợn châu Phi đã thực hiện tái đàn trên lợn mạnh, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, công tác phòng chống dịch được tăng cường và giám sát chặt chẽ, không để dịch bệnh phát sinh.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 5.052 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 4.632 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 420 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5.493 tỷ đồng, đạt 49,4% dự toán. Đầu tư phát triển trên địa bàn thực hiện 14.472 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân phát biểu kết luận cuộc họp.

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài đạt 505,6 triệu USD, giảm 23,7% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước đạt 379 tỷ đồng, giảm 89% so cùng kỳ; đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư mới 5 dự án với tổng vốn đăng ký 171 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho biết, từ khi bùng phát dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị của tỉnh quyết liệt phòng, chống dịch. Tỉnh đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương trong công tác này, thực hiện quyết liệt các giải pháp để chủ động ngăn ngừa không để lây lan ra cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh nhìn chung vẫn có mức tăng trưởng khá. Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương quyết tâm thực hiện không điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 đã đề ra.

Trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, bám sát kịch bản thu ngân sách nhà nước; thường xuyên đánh giá để có giải pháp khắc phục khó khăn; các đơn vị, địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác giải phóng mặt bằng, công tác thu hồi đất, thu hồi các dự án đã hết hạn sử dụng, tránh lãng phí; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch chung của tỉnh, rà soát bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất.

Đức An