Ra mắt CLB Nhiếp ảnh Tân Châu

Cập nhật ngày: 16/02/2015 - 12:00

Bà Nguyễn Thị Kim Vân- Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Tân Châu trao quyết định thành lập CLB nhiếp ảnh cho Ban chủ nhiệm.

CLB nhiếp ảnh huyện Tân Châu bước đầu có 16 thành viên, là những nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện.

CLB được thành lập nhằm tập hợp, tổ chức, động viên hội viên là lực lượng nhiếp ảnh huyện Tân Châu sáng tác; là nơi trao đổi kinh nghiệm và những thông tin, kỹ năng về sáng tác tác phẩm ảnh nghệ thuật, đồng thời là sân chơi bổ ích, lành mạnh của những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh.

Ban chủ nhiệm gồm 5 thành viên, do nghệ sĩ Nguyễn Duy Hậu – hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam làm chủ nhiệm, nhiệm kỳ 2015-2020.

Huỳnh Ba