Ra mắt tuyển tập Văn học Tây Ninh 2010

Cập nhật ngày: 19/12/2010 - 10:32

Sau thời gian phát động, tuyển tập Văn học Tây Ninh - 2010 đã được Nhà xuất bản Thanh Niên và Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh xuất bản vào tháng 12.2010. Đây là ấn phẩm chào mừng 35 năm Ngày giải phóng Tây Ninh, được in trang trọng trên giấy tốt, bìa cứng, dày 480 trang, khổ 16 x 24cm.

Tuyển tập Văn học Tây Ninh - 2010 tập hợp các tác phẩm của 26 tác giả là hội viên hoặc chưa là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh. Các tác phẩm phản ánh được cuộc đấu tranh gian lao và anh dũng của quân và dân Tây Ninh để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như cuộc sống sinh động về văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng trong quá trình lao động xây dựng quê hương. Tất cả tạo thành bức tranh sinh động, phong phú về bối cảnh quê hương Tây Ninh trong đấu tranh giải phóng dân tộc và lao động xây dựng đất nước.

Có thể nói tuyển tập Văn học Tây Ninh - 2010 là một tư liệu quý về văn học Tây Ninh, có thể dùng để giảng dạy về văn học địa phương trong các trường học.           

NGẠC THUỴ