BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Sáng 6.12, thông qua các báo cáo, tờ trình kỳ họp 

Cập nhật ngày: 06/12/2023 - 21:08

BTNO - Sáng 6.12, sau khi khai mạc kỳ họp 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm), Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB.MTTQVN tỉnh, các cơ quan tư pháp báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh. Lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp sáng 6.12

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh. 

Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 của UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân- Chánh án Toà án nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2023 của Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Ông Ngô Văn Hối- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo công tác năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Ông Võ Xuân Biên- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình bày Báo cáo công tác năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

Ông Trịnh Ngọc Phương- Giám đốc Sở Tài chính trình bày các tờ trình về việc ban hành nghị quyết thuộc lĩnh vực ngành Tài chính.

Phương Thuý - Việt Đông

Tin liên quan