BAOTAYNINH.VN trên Google News

Siết chặt kỷ cương trong Đảng

Cập nhật ngày: 14/01/2014 - 05:15

 

Ngày 13-1,  tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2013.

Kỷ luật 515 đảng viên

Theo đánh giá của UBKTTƯ, năm 2013, cấp ủy các cấp đã nâng cao nhận thức; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám  sát theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng nói chung và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị nói riêng.

Các cấp ủy Đảng kiểm tra 305.280 đảng viên (tăng 10% so với 2012), phát hiện 2.071 đảng viên vi phạm (chiếm 0,7%), phải thi hành kỷ luật 515 đảng viên. Qua kiểm tra 63.638 tổ chức Đảng (tăng 25% so với 2012), phát hiện 1.278 tổ chức Đảng có khuyết điểm và đã thi hành kỷ luật 55 tổ chức Đảng; kịp thời yêu cầu 789 tổ chức Đảng và 1.084 đảng viên rút kinh nghiệm, khắc phục khuyết điểm; chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 151 tổ chức và 294 đảng viên. Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 cá nhân bằng hình thức cách chức; UBKTTƯ cũng đã kỷ luật 5 đảng viên và đang xem xét thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên và 1 tổ chức.

Tăng cường giám sát

Ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKTTƯ, nêu rõ trong năm 2013, công tác củng cố, chỉnh đốn Đảng có những kết quả ban đầu rất quan trọng: các cấp ủy, tổ chức Đảng từ trung ương đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, thấy rõ hơn tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng; xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tạo được một số chuyển biến tích cực; siết lại kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn hành vi tiêu cực; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đảng viên bước đầu đã nhận ra và sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi, các hoạt động trong công tác và trong cuộc sống hằng ngày của mình cũng như của gia đình, vợ con, người thân.

Theo nhận xét của ông Mai Thế Dương, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTƯ, mặc dù công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả cao nhưng tình hình vi phạm kỷ luật Đảng trong thời gian qua vẫn còn nhiều phức tạp, nhiều nội dung vi phạm  nghiêm trọng chiếm tỉ lệ cao (chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng). Vì vậy, năm 2014 cần tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời những vụ nổi cộm ở địa phương, đơn vị...

Khen thưởng 49 tập thể xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, biểu dương những thành tích và kết quả mà ngành kiểm tra Đảng đạt được trong năm 2013.  Đồng thời lưu ý về một số hạn chế: nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ nên chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao. Một số cấp ủy chưa chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tại hội nghị, UBKTTƯ tặng cờ thi đua cho 25 tập thể tiêu biểu xuất sắc và tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 49 tập thể là UBKT tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; các vụ, đơn vị thuộc cơ quan UBKTTƯ.

Hoàng Dũng

Báo Người lao động