Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Sở GTVT: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh 

Cập nhật ngày: 10/08/2021 - 15:11

BTNO - Ông Lê Minh Trung- Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tây Ninh được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tài- Gíám đốc Sở GTVT đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Lê Minh Trung được Chủ tịch UBND bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh.

Ngày 9.8, tại Sở GTVT, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tài- Giám đốc Sở GTVT trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều động ông Lê Minh Trung- Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tây Ninh đến nhận công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 10.8.2021.

Thế Nhân