BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị (khoá X)

Cập nhật ngày: 24/10/2014 - 06:16

Sáng 24.10, tại Bộ CHQS tỉnh, Uỷ viên Thường vụ trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Bênh chủ trì hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị (khoá X).

Đến dự còn có ông Nguyễn Minh Tân – Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ và ông Đỗ Văn Phớn - Phó vụ trưởng Vụ Tôn giáo, cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương phía Nam.

Uỷ viên Thường vụ trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Bênh phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Tỉnh uỷ Tây Ninh, thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị, các cấp uỷ đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, định hướng nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng “gần dân, sát cơ sở”; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành chức năng trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động…

Tính đến nay toàn tỉnh có 161 tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp, hội quần chúng. Qua 5 năm, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát triển được hơn 159.000 đoàn viên – hội viên. Đến tháng 9.2014 đã tập hợp được hơn 427.000 đoàn viên – hội viên, đạt tỷ lệ gần 70% tổng số đối tượng cần tập hợp.

Qua 5 năm thực hiện Kết luận 62, MTTQ và các đoàn thể tích cực xây dựng các mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả. Điển hình, MTTQ các cấp triển khai các mô hình tập hợp quần chúng khá hiệu quả như “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Ngày chia sẻ thiện tâm”… Đặc biệt, MTTQ đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh cho nông dân nghèo vay vốn từ Quỹ Vì người nghèo với số vốn 5 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBNND tỉnh Trần Lưu Quang trao Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Uỷ viên Thường vụ trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Bênh cho rằng, trong tình hình mới hiện nay, đặc biệt là trong quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi cần có sự chủ động và năng động trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tránh hành chính hoá để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời nắm bắt những diễn biến của xã hội để làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân.

Nhiều vấn đề về dân tộc, tôn giáo, đất đai… nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi những người làm công tác mặt trận và đoàn thể phải sâu sát hơn, gần dân hơn để có những giải pháp phù hợp trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác vận động, tập hợp quần chúng.

Theo ông Nguyễn Văn Bênh, MTTQ và các đoàn thể phải đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Video clip: Quang cảnh Hội nghị.

Đặng Hoàng Thái

 

 

Từ khóa
Bộ Chính trị