Khối thi đua Thanh tra:

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 

Cập nhật ngày: 03/06/2020 - 14:45

BTNO - Chiều 2.6, tại huyện Châu Thành, Khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ kết hoạt động khối thi đua thanh tra 6 tháng đầu năm 2020.

Đến dự có ông Trần Văn Minh Trí- Chánh thanh tra tỉnh, ông Đặng Thanh Hải- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Quang cảnh hội nghị.

Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong 6 tháng đầu năm 2020 khối thi đua thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; cấp ủy, lãnh đạo cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, kịp thời đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong 6 tháng đầu năm, khối thi đua triển khai thực hiện được 23 cuộc thanh tra hành chính và đã ban hành kết luận 10 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện một số sai phạm trong lĩnh vực kinh tế với số tiền hơn 3 tỷ 350 triệu đồng, kiến nghị thu hồi trên 2 tỷ 164 triệu đồng. Đến nay đã thu hồi nộp ngân sách được hơn 1 tỷ 479 triệu đồng, đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 2 tập thể và 22 cá nhân.

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chánh thanh tra các huyện, thị xã, thành phố duy trì việc tiếp dân. Qua tiếp công dân, chánh thanh tra các địa phương lồng ghép tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn các Luật liên quan, trong đó có Luật Khiếu nại, tố cáo để người dân gửi đơn đến đúng cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tại buổi sơ kết, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại, hạn chế như: việc sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ vẫn chưa đồng bộ, chưa thực sự mang lại hiệu quả; việc trích xuất số liệu phần mềm và báo cáo chưa trùng khớp dẫn đến công tác tổng hợp báo cáo có lúc chưa đạt yêu cầu; trong công tác chuyên môn, việc chấp hành chế độ báo cáo bằng văn bản định kỳ theo Thông tư 03 của Thanh tra Chính phủ ở một số đơn vị còn chậm trễ về thời gian và biểu mẫu còn có sự sai sót.

Thiện Nhân