BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Khoa học-Công nghệ: Hội thảo về tuyên truyền phổ biến các công cụ nâng cao năng suất chất lượng

Cập nhật ngày: 11/07/2013 - 09:17

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy gạo Tây Ninh. Ảnh minh hoạ

(BTNO)- Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo Tuyên truyền phổ biến các công cụ nâng cao năng suất chất lượng cho đại diện các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng báo cáo tóm tắt dự án và thông qua kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013; đại diện Công ty TNHH BSI Việt Nam giới thiệu tổng quan năng suất và quản lý năng suất, giới thiệu tóm tắt các công cụ quản lý và cải tiến năng suất như: ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 22000…

Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”. Dự án đã được UNND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 21.3.2013, thuộc chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” của Chính phủ.

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, nhân rộng việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng như: ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 26000, TQM, 5S, Kaizen, SA 8000, OHSAS 18000… Ngoài ra, dự án cũng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng: 5S, QCC, 7 tools, new 7 tools, Kaizen, TQM, Lean…; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ; xác lập quyền sở hữu công nghiệp; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm chưa có tiêu chuẩn quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

Thế Xuân