BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở NN&PTNT: Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ cơ sở về xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 28/08/2013 - 05:53
HTML clipboard

Lớp bồi dưỡng nhằm tăng cường vai trò của cán bộ cơ sở trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

(BTNO)- Sáng 27.8, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Ninh phối hợp với Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT II (TP.Hồ Chí Minh) khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ cơ sở về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trên 40 học viên là lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB.MTTQVN, lãnh đạo các đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban phát triển các ấp thuộc xã Phước Ninh, xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu), xã Thanh Điền, xã Thái Bình (Châu Thành) và 4 xã Bình Minh, Ninh Thạnh, Thạnh Tân, Tân Bình của Thị xã tham dự tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghe giáng viên Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT II hướng dẫn các chuyên đề về: lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới; công tác theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Lớp bồi dưỡng nhằm tăng cường vai trò của cán bộ cơ sở trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Quế Hương