Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

Cập nhật ngày: 27/01/2021 - 07:59

BTNO - Chiều 26.1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có ông Ngô Văn Giới–Phó Trưởng Văn phòng đại diện khu vực phía Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm năm 2021 và Triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18.12.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

Ông Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành tài nguyên và môi trường trong năm qua. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến yêu cầu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa một số nội dung trong báo cáo kết quả hoạt động của năm 2020, nêu rõ trách nhiệm của phòng, ban và lãnh đạo Sở trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ trong năm qua và tính thống nhất trong chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ mội trường, trình UBND tỉnh trước khi báo cáo về Bộ.

Đồng thời, ông Chiến nhắc nhở lãnh đạo Sở cần chấn chỉnh tình trạng một số cán bộ khi giải quyết thủ tục hành chính không rõ ràng, chưa thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, kiên quyết loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân.

Ông Ngô Văn Giới – Phó Trưởng Văn phòng đại diện khu vực phía Nam Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Ngô Văn Giới–Phó Trưởng cơ quan đại diện phía Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Ông Giới yêu cầu trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chú trong xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, khi phê duyệt các dự án có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường cần xem xét, thẩm định kỹ, đúng tiêu chuẩn mới cấp phép; chú trọng công tác thu gom và xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Ông Kiều Công Minh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao giấy khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

Dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường khen thưởng 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020; công nhận 9 tập thể lao động tiên tiến và 38 cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ sở.

Minh Dương


Liên kết hữu ích