BAOTAYNINH.VN trên Google News

Suy ngẫm: Gieo và Gặt!

Cập nhật ngày: 04/09/2011 - 05:31

Gieo gì hôm nay

Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin

Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện

Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng

Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng

Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hoà thuận

Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công

Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hoà giải

Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật

Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác

Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép màu

Nhưng…

Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực

Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn

Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt huỷ diệt

Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn

Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt mụ mẫm

Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập

Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại

Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặp kẻ thù

Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặp âu lo

Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi

TT (St)