Suy ngẫm: Hai cách diễn giảng

Cập nhật ngày: 06/02/2014 - 02:52

Ông Hoàng tức giận vì lời nói xúc phạm, ra lệnh cho quân sĩ mang nhà tiên tri nọ ra chém đầu.

Ông Hoàng lại triệu một nhà tiên tri khác và cũng hỏi câu hỏi về tuổi thọ của ông. Nhà tiên tri này trả lời như sau: “Thưa Bệ hạ, Ngài sẽ sống lâu, Ngài sẽ sống thọ hơn tất cả mọi người trong gia đình Ngài”. Ông Hoàng hoan hỷ và tặng rất nhiều tiền cho nhà tiên trị.

Hai nhà tiên tri đều nói lên sự thật, nhưng một lời nói thì bộc trực, và một lời nói thì uyển chuyển hơn.

Lời bàn: Cùng một sự thật, nhưng cách diễn giảng và cách dùng từ ngữ khôn khéo thì dễ lọt tai hơn.

Theo khotruyenhay