BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên:  Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012

Cập nhật ngày: 14/11/2012 - 05:53

(BTN)- Đến hết tháng 10.2012, huyện Tân Biên đã thu nộp ngân sách Nhà nước được hơn 126 tỷ đồng, vượt hơn 36% so với chỉ tiêu cả năm, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm 2011.

Giao dịch thu nộp ngân sách tại Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Tân Biên

Trong đó các nguồn thu chính như: Thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh được hơn 96 tỷ đồng, đạt 158% chỉ tiêu năm 2012, thuế thu nhập cá nhân được hơn 5,7 tỷ đồng đạt gần 70%, thu tiền sử dụng đất được hơn 1,2 tỷ đồng đạt hơn 108%, các nguồn thu khác cho ngân sách được gần 320 triệu đồng đạt hơn 137%. Các xã có số thu đạt cao như: Tân Phong vượt chỉ tiêu 34%, Thạnh Bình vượt gần 70%, Hoà Hiệp vượt trên 150%...

Đạt được mức thu trên là trong năm 2012 các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện phát triển ổn định, hoạt động có hiệu quả; ngành Thuế huyện tập trung quản lý tốt các nguồn thu, đồng thời tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tư vấn giúp cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nắm vững các quy định của luật thuế và tập trung thu, hạn chế nợ tồn đọng, đảm bảo thực hiện tốt các quy định về thu nộp thuế cho ngân sách Nhà nước.

Đức Thịnh