Tân Biên: Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên 

Cập nhật ngày: 13/12/2018 - 14:58

BTNO - Ngày 12.12, Bí thư Huyện ủy Tân Biên Trịnh Ngọc Phương đã chủ trì Hội nghị triển khai, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đó, việc kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện theo Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

Về nội dung kiểm điểm đánh giá, đối với tập thể gồm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đối với cá nhân kiểm điểm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật, việc quy tụ đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã hướng dẫn các bước tiến hành, tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018 từ nay đến trước ngày 20.1.2019.

Qua kiểm điểm nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đức Thịnh