BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Xuống giống vụ mùa được gần 6.600 ha cây các loại

Cập nhật ngày: 17/09/2013 - 10:03
(BTNO)- Vụ mùa năm 2013, bà con nông dân huyện Tân Biên xuống giống được hơn 6.600 ha cây ngắn ngày các loại - đạt hơn hơn 98% so với kế hoạch, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh hoạ

Trong đó các cây trồng chính như: lúa được gần 4.000 ha, tăng 3,6% so với cùng kỳ, mì gần 2.000 ha, tăng hơn 26%, bắp được hơn 70 ha và diện tích rau màu các loại được hơn 550 ha. Số diện tích vụ Hè thu bà con nông dân đã thu hoạch được hơn 11.900 ha, nhìn chung năng xuất và sản lượng các loại cây trồng đều đạt theo kế hoạch đề ra.

Hiện nay, số diện tích xuống giống đang xuất hiện bọ trĩ, sâu phao, bệnh đạo ôn trên diện tích hơn 110 ha lúa; sâu xanh, bọ phấn trên diện tích hơn 90 ha rau các loại; bệnh vàng rung lá trên diện tích gần 90 ha cây cao su... cần được theo dõi và phòng trị kịp thời để đảm bảo tốt cho sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng.

Đức Thịnh