Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Tân Châu: Điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các phòng ban 

Cập nhật ngày: 08/04/2021 - 16:50

BTNO - Ngày 7.4, bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện Tân Châu trao các Quyết định của UBND huyện điều động và bổ nhiệm lãnh đạo một số phòng, ban thuộc UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện Tân Châu trao các Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, UBND huyện điều động ông Trần Hữu Tiến- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đến công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng; điều động bà Nguyễn Thị Như Thơ- Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch đến công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 15.4.2021, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Văn Huy- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phụ trách Ban này kể từ ngày 15.4.2021 đến khi có giám đốc mới.

Công Điều