Tân Châu tập huấn bồi dưỡng kiến thức tôn giáo năm 2020 

Cập nhật ngày: 07/07/2020 - 21:24

BTNO - Sáng 7.7, Phòng Nội vụ huyện Tân Châu phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cơ sở năm 2020.

Ông Võ Thành Công-Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày, cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Tân Châu được Ban Tôn giáo tỉnh bồi dưỡng, triển khai 8 chuyên đề như: Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về tôn giáo và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật hiện hành; những vấn đề cơ bản về Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo và Cao đài.

Bà Nguyễn Thị Thành–Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu thăm các tôn giáo tại xã Tân Phú nhân dịp lễ. Ảnh minh họa

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn huyện kịp thời nắm bắt các chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng tôn giáo, cũng như nguồn gốc, quá trình hình thành, các lễ nghi và tổ chức của các tôn giáo.. giúp cho các cán bộ, công chức biết cách tiếp cận và quản lý các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện theo đúng pháp luật.

Chí Thành