Tân Châu: Tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

Cập nhật ngày: 17/09/2019 - 08:31

BTNO - Chiều 16.9, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Tân Châu tổ chức hội nghị tổng kết cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 kéo dài trong thời gian 25 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1.4.2019, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở vừa qua ở huyện Tân Châu đã hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với phương án điều tra. Sau tổng điều tra, toàn huyện Tân Châu có trên 38.200 hộ với hơn 134.700 người, tăng trên 6.500 hộ với trên 13.300 người so với năm 2009.

Được biết, để chuẩn bị cho công tác tổng điều tra, huyện Tân Châu đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho các điều tra viên, mỗi lớp có thời gian 5 ngày. Qua đó, các thành viên trong Ban Chỉ đạo và các điều tra viên được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị thông minh để thu thập thông tin, hướng dẫn sử dụng trang thông tin điều hành tác nghiệp trong điều tra…

Dịp này, Cục Thống kê Tây Ninh và UBND huyện Tân Châu đã khen thưởng 6 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Chí Thành