BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Hoà - Tân Châu: Cần hơn 500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 11/08/2011 - 11:47

Chỉ đạt có 3/19 chỉ tiêu về NTM

Tân Hoà là xã vùng sâu, biên giới, có diện tích tự nhiên lên đến 26.232 ha. Đây là xã có diện tích tự nhiên lớn nhất huyện Tân Châu. Điều kiện địa lý của xã Tân Hoà cũng có một số lợi thế đáng kể. Phía Đông- Nam của xã giáp hồ Dầu Tiếng (34 km) với một số nơi có cảnh quan đẹp, có thể khai thác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và cả lĩnh vực du lịch sinh thái. Phía Bắc của xã giáp biên giới với nước bạn Campuchia, hiện đang có một cửa khẩu tiểu ngạch. Trên địa bàn xã còn có Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh với công suất 1,5 triệu tấn sản phẩm/năm đang hoạt động và đã hình thành quanh đó khu dân cư tập trung tạo cơ hội phát triển công nghiệp và dịch vụ trong xã.

Tuy nhiên, những lợi thế này chưa được khai thác đúng mức nên thực trạng nền kinh tế của xã vẫn còn hết sức khó khăn. Do là xã vùng sâu lại có diện tích tự nhiên khá lớn nhưng chưa được đầu tư đủ sức nên điều kiện hạ tầng kỹ thuật trong xã còn rất kém, đường giao thông nông thôn chủ yếu là cấp phối và đất và có nhiều tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng làm kinh tế khó phát triển, đời sống nhân dân còn thấp, số hộ nghèo còn nhiều, nhà xây dựng kiên cố chưa có bao nhiêu, văn hoá- xã hội còn hạn chế, nguồn nhân lực còn thiếu khá nhiều…

Chính vì thực trạng hạ tầng kinh tế- xã hội còn khá thấp nên qua đợt khảo sát thực trạng của huyện Tân Châu cho thấy trong 19 tiêu chí quốc gia về NTM xã Tân Hoà chỉ đạt có 3 tiêu chí. Các tiêu chí đã đạt được là: tiêu chí về bưu điện- có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, có internet; tiêu chí về văn hoá, hiện xã Tân Hoà có 6/6 ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hoá; tiêu chí về an ninh trật tự xã hội, những năm qua, tình hình an ninh trật tự trong xã luôn được giữ vững.

Đường 794 qua xã Tân Hoà hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu phát triển

Ngoài 3 tiêu chí đạt, Tân Hoà vẫn còn lại đến 16 tiêu chí chưa đạt. So sánh với Bộ tiêu chí thì tỷ lệ tiêu chí đạt ở xã Tân Hoà chỉ được có 16%. Khó khăn nhất là về đường giao thông. Hiện đường tỉnh, đường liên xã ở Tân Hoà có đến gần 40 km còn là đường cấp phối và hầu hết các tuyến liên ấp, liên xóm và nội đồng chỉ là đường đất. Riêng về tiêu chí nhà ở, hiện tại xã Tân Hoà vẫn còn đến hơn 1.500 căn nhà tạm- chiếm đến 85% tổng số nhà trên địa bàn xã, chưa đạt chuẩn. Muốn đạt tiêu chí này, ít nhất Tân Hoà cần phải xây dựng lại gần 1.400 căn nhà để có 90% đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, các tiêu chí còn lại cũng cần phải nỗ lực đầu tư xây dựng mới có thể đạt được. Từ điểm xuất phát khá thấp nên lộ trình xây dựng NTM ở xã Tân Hoà chắc chắn sẽ hết sức khó khăn.

Cần vốn đầu tư lớn

Được chọn là xã điểm xây dựng NTM là một trong những cơ hội để xã vùng sâu biên giới Tân Hoà có điều kiện phát triển nhanh. Thế nhưng so sánh với thực trạng hiện nay thì muốn đạt được tất cả 16 tiêu chí quả thật là điều hết sức khó khăn.

Theo Đề án xây dựng NTM của xã Tân Hoà thì lộ trình xây dựng đạt chuẩn xã NTM dự kiến như sau: đến năm 2015 xã sẽ đạt được 12/19 tiêu chí; đến năm 2020 xã đạt 18/19 tiêu chí và sau năm 2020 sẽ đạt tiêu chí cuối cùng để hoàn thành lộ trình xây dựng NTM trên địa bàn xã. Tổng kinh phí xây dựng NTM ở xã Tân Hoà khái toán ban đầu lên đến 531 tỷ đồng. Trong đó phần đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật chiếm đến 336 tỷ đồng, bao gồm: lĩnh vực giao thông đầu tư hơn 120 tỷ đồng; lĩnh vực nhà ở đầu tư hơn 140 tỷ đồng, còn lại là hạ tầng các lĩnh vực khác. Riêng về lĩnh vực tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế thì tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 160 tỷ đồng để thực hiện đạt tiêu chí về thu nhập bình quân- đạt gấp 1,5 lần bình quân chung. Về cơ cấu lao động, đạt dưới 20% số lao động lĩnh vực nông nghiệp. Về tỷ lệ hộ nghèo, chiếm tỷ lệ dưới 3% tổng số hộ và về hình thức sản xuất, có HTX hoặc tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả.

Hơn 530 tỷ đồng để xây dựng đạt chuẩn xã NTM quả là không nhỏ nhưng khả thi do được huy động từ nhiều nguồn vốn đầu tư. Cụ thể, trong 530 tỷ đồng sẽ có gần 200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương; khoảng 120 tỷ đồng vay tín dụng; các doanh nghiệp hỗ trợ khoảng 40 tỷ đồng… Còn lại là vốn của dân đầu tư phát triển, trong đó có khoảng hơn 21 tỷ đồng là đóng góp vào việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật- xã hội theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Sơn Trần