BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kinh tế hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp

Cập nhật ngày: 18/08/2013 - 09:18
HTML clipboardSở NN&PTNT đã triển khai lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng để giúp các tổ chức kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Xã viên HTX sản xuất rau an toàn Rỗng Tượng (xã Thanh Phước- Gò Dầu) thu hoạch khổ qua

(BTN) - Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Tây Ninh đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kinh tế hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 54 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó có 18 HTX dịch vụ nông nghiệp, 5 HTX thuỷ sản, 26 HTX dịch vụ thuỷ lợi và 5 HTX sản xuất rau an toàn. Trong những năm qua, có một số HTX hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ sản xuất nông nghiệp như: cung cấp giống, vật tư nông nghiệp, điều tiết nước, dịch vụ kỹ thuật và cơ giới hoá... Một số HTX hoạt động có hiệu quả như: HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến (xã Suối Ngô, huyện Tân Châu); HTX nông nghiệp mãng cầu Thạnh Tân (thị xã Tây Ninh); HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Long (xã Phan, Dương Minh Châu); HTX dịch vụ nuôi rắn (xã Truông Mít, Dương Minh Châu); HTX nông nghiệp Hoà Bình (xã An Hoà, Trảng Bàng)…

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.275 tổ hợp tác (THT) với trên 39.000 thành viên; trong đó gồm có 1.221 THT sản xuất nông nghiệp và 54 THT nuôi thuỷ sản. Nhìn chung, các THT nông nghiệp có hình thức tổ chức sản xuất đa dạng, thu hút được nhiều thành viên vào THT, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các tổ viên và xây dựng quan hệ sản xuất mới ở nông thôn…

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, kinh tế tập thể của tỉnh chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hầu hết cán bộ quản lý HTX có tuổi cao, trình độ năng lực quản lý còn hạn chế so với yêu cầu. Từ đó đã làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HTX. Còn các THT thì hầu hết có quy mô nhỏ.

Thời gian qua, Sở NN&PTNT đã triển khai lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng để giúp các tổ chức kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đáng lưu ý nhất là việc đầu tư hỗ trợ cho 21 hợp tác xã (HTX) thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 5,466 tỷ đồng. Đồng thời Sở NN&PTNT cũng đã hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác sản xuất rau an toàn với số tiền trên 315 triệu đồng.

Để tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, ngành NN&PTNT tỉnh có định hướng tập trung vào một số giải pháp: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các HTX nông nghiệp; hằng năm Nhà nước phân bổ kinh phí ngân sách cho ngành NN&PTNT để thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ các HTX nông nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới. Các sở, ngành có liên quan phối hợp tăng cường đầu tư hỗ trợ các HTX và THT ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp hàng hoá phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

D.H