Tạo đà tăng trưởng cao, vững chắc cho năm 2010

Cập nhật ngày: 06/12/2009 - 08:29
HTML clipboard

Chính phủ quyết định tiếp tục một số chính sách kích thích kinh tế để tạo đà phát triển vững chắc cho năm 2010

>>Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11.2009

Ngày 5.12, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết phiên họp tháng 11, bên cạnh việc yêu cầu thực hiện có hiệu quả các giải pháp và chính sách đã đề ra, đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai các quyết sách quan trọng  được đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.2009, với mục tiêu phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2009, tạo đà phục hồi tăng trưởng kinh tế cao và vững chắc trong năm 2010.

Thực hiện cơ chế mới hỗ trợ lãi suất từ 1.1.2010

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương thức hỗ trợ lãi suất năm 2010 đối với các khoản vay trung và dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 443/QĐ-TTg và các khoản vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn theo Quyết định số 497/QĐ-TTg, để thực hiện từ ngày 1.1.2010.

Việc hỗ trợ lãi suất cho vay vốn lưu động theo Quyết định số 131/QĐ-TTg thực hiện theo đúng thời hạn, theo đó, các khoản vay sẽ đáo hạn vào ngày 31.12.2009.

Vấn đề tiếp tục hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn đã được đưa lên bàn nghị sự của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10.2009. Khi đó, Chính phủ đã chỉ đạo điều chỉnh cơ chế hỗ trợ lãi suất theo hướng vừa hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, vừa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thu hẹp đối tượng và giảm mức hỗ trợ hợp lý.

Bên cạnh đó, cũng trong năm 2010, nhiều chính sách mới, quan trọng sẽ có hiệu lực như các Luật Người cao tuổi, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dân quân tự vệ… vừa được Quốc hội thông qua ngày 23.11 tại kỳ họp thứ 6.

Trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.2009, Chính phủ cũng nêu rõ việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1.1.2010 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung chỉ đạo để hoàn thành trong quý I/2010.

Bán ngay ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại

Những biến động vừa qua trên thị trường vàng, tiền tệ, chứng khoán đã được Chính phủ thảo luận và phân tích rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục trong phiên họp tháng 11.

Theo Nghị quyết phiên họp, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện việc quản lý một cách kiên quyết, thống nhất, kịp thời và phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, lành mạnh của thị trường vàng, thị trường ngoại tệ; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ trái pháp luật, làm mất ổn định và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước khi có nguồn thu ngoại tệ phải bán ngay cho các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại có trách nhiệm đáp ứng đủ ngoại tệ cho nhu cầu của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước.

Xử lý kịp thời hành vi câu kết thao túng thị trường chứng khoán

Đó là yêu cầu Chính phủ đặt ra đối với Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan.

Theo đó, cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa, xử lý kịp thời theo pháp luật các hành vi giao dịch nội gián, câu kết thao túng thị trường, bảo đảm hoạt động lành mạnh, ổn định của thị trường chứng khoán…

Bộ Công an tăng cường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần thiết thực bảo đảm an ninh của nền kinh tế, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng pháp luật các hành vi gây rối loạn thị trường và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

(Theo chinhphu.vn)