Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh 

Cập nhật ngày: 28/06/2019 - 08:21

BTNO - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân- Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác xây dựng chính quyền điện tử tỉnh tháng 5, 6 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7, 8.2019.

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả công tác xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh tháng 5, 6.2019 và kết quả hợp tác với các tập đoàn viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng thành phố thông minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì hội nghị.

Nổi bật là công tác triển khai, ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện tại tất cả các cơ sở y tế công lập, kiểm soát thông tuyến khám chữa bệnh qua bảo hiểm y tế; tin học hóa các hoạt động giáo dục; thí điểm triển khai hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại các khu công nghiệp và bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận, cho ý kiến và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh trong thời gian tới, trong đó chú trọng các ứng dụng hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đánh giá cao sự chủ động, tích cực và sự phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tập trung xây dựng hoàn chỉnh trục liên thông dữ liệu của tỉnh, đảm bảo cơ sở dữ liệu các ngành tập trung, phục vụ công tác công tác tra cứu, thống kê, báo cáo cho lãnh đạo và khai thác dữ liệu của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các doanh nghiệp viễn thông tỉnh cùng các ngành, địa phương phát triển các ứng dụng, trong đó tập trung trong tháng 7, 8.2019 triển khai mở rộng camera giám sát, ứng dụng quản lý dữ liệu đất đai trên nền bản đồ GIS, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Nhân