BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: 9 tháng, GDP tăng 10,7%

Cập nhật ngày: 23/09/2010 - 10:44

(BTNO) - Theo UBND tỉnh, trong 9 tháng qua, kinh tế - xã hội phát triển khá khả quan. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng dần qua các quý: 3 tháng tăng 8,5%, 6 tháng tăng 10%, 9 tháng tăng 10,7%. Cơ cấu ngành nông – lâm – thuỷ sản; công nghiệp – xây dựng; dịch vụ trong GDP đạt 28,2% - 28,4% - 43,4% (KH năm 2010: 27,5% - 28% - 44,5%).

Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, nguồn nước cung cấp phục vụ tưới có hạn chế, dịch bệnh trên đàn heo xảy ra trên diện rộng, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ. Công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ cho nông dân thông qua các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư được đẩy mạnh. Các mô hình sản xuất hiệu quả cao được phổ biến rộng rãi đến người nông dân.

Giá trị sản xuất công nghiiệp tăng 17% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp của Nhà máy Xi măng Fico, KCN Trảng Bàng tăng khá, đóng góp đáng kể cho việc tăng giá trị công nghiệp trên địa bàn trong 9 tháng qua.

Về xây dựng cơ bản, ước giá trị khối lượng thực hiện là 729,698 tỷ đồng.

Các lĩnh vực dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, ngân hàng tiếp tục phát triển. Hoàn thành công tác điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010 trên toàn tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng khá cao so với cùng kỳ - 10,7%, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 605 triệu USD (tăng 34,2% so cùng kỳ), kim ngạch nhập khẩu thực hiện 375 triệu USD (tăng 42,4% so CK).

Về thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản do địa phương quản lý, ước giá trị khối lượng thực hiện là 729,698 tỷ đồng, đạt 71,8% so với kế hoạch, tăng 26,1% so với CK. Ước giải ngân 623,114 tỷ đồng, đạt 61,3% KH, tăng 45,4% so CK.

Tính đến ngày 15.9, thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn đạt 230 triệu USD, trong đó có 42 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký tương đương 137,6 triệu USD, 14 dự án điều chỉnh tăng vốn với 92,4 triệu USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện hơn 2.126 tỷ đồng, đạt 96,38% dự toán, tăng 42,81% so CK.

Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng nhìn nhận, tình hình dịch bệnh heo tai xanh đã gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi, việc triển khai thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi bị ảnh hưởng của dịch bệnh chưa kịp thời. Việc vận hành phục vụ tưới đôi lúc chưa kịp thời, gây thừa, thiếu cục bộ, công tác làm thông thoáng lòng kênh tưới (dưới 50ha) thực hiện chậm, chưa đồng bộ với kênh cấp trên.

Thu hút đầu tư chưa khả quan, số dự án cấp mới giảm so với CK, việc triển khai các khu tái định cư còn chậm. Các dự án trung tâm thương mại của tỉnh, mặc dù các ngành chức năng đã làm việc, đôn đốc nhưng các nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện như đã cam kết. Tiến độ thực hiện các quy hoạch được phê duyệt còn chậm so với phân kỳ đầu tư đề ra…

PHƯƠNG LY