BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng nhanh

Cập nhật ngày: 23/05/2009 - 02:37

Cục Thống kê Tây Ninh cho biết: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5.2009 so tháng 4.2009 tăng 1,23%. Là tháng có chỉ số giá tăng cao nhất từ đầu năm 2009 đến nay (tháng 1 tăng 0,14%; tháng 2 tăng 0,82%; tháng 3 giảm 0,1% và tháng 4 tăng 0,46%). Nguyên nhân chính do một số mặt hàng thiết yếu tăng mạnh như: Điện, nước, xăng dầu... (trong khoảng thời gian 1 tháng giá xăng dầu tăng 3 lần: ngày 2.4; ngày 11.4 và ngày 8.5.2009). Trong đó nhóm lương thực giá tương đối ổn định, tăng 0,27%. Nhóm thực phẩm tăng 1,99%, chủ yếu các mặt hàng: Trứng các loại tăng 2%; thuỷ sản tươi sống tăng 3,44%; nhóm quả tươi tăng 4,15%; đường tăng 6,91%..., thịt chế biến, thịt gia súc tươi sống tăng từ 0,35% đến 0,68%...

Nhóm hàng phi lương thực, thực phẩm cũng có chỉ số giá tăng khá cao như: Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,34%; giao thông, bưu chính viễn thông tăng 2,09%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,32% (giá nước sinh hoạt tăng 21,8%, giá điện sinh hoạt tăng 8,35%, giá dầu hoả tăng 8,29%, giá xăng dầu tăng 3,53%...), hàng hoá và dịch vụ khác tăng 1,51%, văn hoá, giải trí du lịch giảm 0,32%.

Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2009 (tức là tháng 5.2009 so với tháng 12.2008) tăng 2,55%, đây là tháng có chỉ số cao nhất trong 5 tháng qua (tương tự tháng 1 tăng 0,14%, tháng 2 tăng 0,53%, tháng 3 tăng 0,84%, tháng 4 tăng 1,31%). Bình quân 1 tháng trong 5 tháng đầu năm 2009, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,5%, (bình quân 1 tháng của 5 tháng đầu năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,4%).

Do ảnh hưởng giá vàng thế giới, giá vàng tháng 5 tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 17,79% so tháng 1.2008, bình quân chỉ số giá vàng 1 tháng trong 5 tháng đầu năm 2009 tăng 3,32%. Giá USD Mỹ tháng 5 tăng với tốc độ khá cao so với tháng 4.2009. Tháng 5.2009 so tháng 12.2008 chỉ số giá USD Mỹ tăng 7,0%. Bình quân 1 tháng giá USD Mỹ tăng 1,36%.

V.D.Q