BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các tỉnh miền Đông Nam bộ

Cập nhật ngày: 26/03/2016 - 05:43

Năm 2015, kinh tế của các tỉnh trong cụm thi đua miền Đông Nam Bộ tiếp tục có bước tăng trưởng khá, thu ngân sách địa phương của 7 tỉnh trong cụm đạt 179.348 tỷ đồng, thị trường xuất khẩu duy trì ở mức cao với kim ngạch đạt 43.203 triệu USD, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.705 triệu USD. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được ưu tiên, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Hội nghị đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của cụm có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Đóng góp vào thành tích chung của cụm, Tây Ninh là một điểm sáng trong tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Năm 2015, tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 46.844 tỷ đồng, tăng 11,1% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thực hiện đạt 2.730 triệu USD, tăng 25,4% so cùng kỳ.

Nông dân xã Thạnh Đức (Gò Dầu, Tây Ninh) tham gia nạo vét kênh mương, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ảnh minh hoạ

Ngành Thuế Tây Ninh đã tham mưu và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong quản lý thuế và thu ngân sách, tổng thu ngân sách đạt 154,2% kế hoạch trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Các chính sách xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực, giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm cho 33.000 lao động, đạt 165% kế hoạch.

Phong trào thi đua thực hiện 3 chương trình đột phá chiến lược kết hợp nhuần nhuyễn với phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, chủ động đưa công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng vào giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã chủ động phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Tổng kết thực hiện giao ước thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2015, Tây Ninh được các tỉnh trong cụm xếp hạng nhất, được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Thái Thành