BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh, năm 2010 GDP có thể đạt mức tăng 11,5%

Cập nhật ngày: 23/11/2010 - 10:01

(BTNO) - Theo đánh giá của Sở KH-ĐT, năm 2010, trong số 23 chỉ tiêu của nghị quyết HĐND tỉnh giao, đến nay đã có 19 chỉ tiêu đạt và vượt. Nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 11,5% so cùng kỳ (kế hoạch tăng tối thiểu 11%). Tỷ trọng nông – lâm – thuỷ sản; công nghiệp – xây dựng; dịch vụ trong GDP đạt 26,8% - 29% - 44,2% (KH: 27,5% - 28% - 44,5%). GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) năm 2010 đạt 1.522 USD.

Đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách: giá trị khối lượng thực hiện hơn 1.396 tỷ đồng, đạt 137,4% so với KH

Sản xuất nông - lâm - thuỷ sản mặc dù gặp khó khăn do thời tiết, dịch bệnh nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng so với năm 2009. Giá trị sản xuất (giá 1994) đạt hơn 5.800 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2009 (KH 6%). Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cho nông dân thông qua các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư được đẩy mạnh. Các mô hình sản xuất hiệu quả cao được phổ biến rộng rãi đến nông dân. Cây trồng phát triển ổn định, chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản phát triển nhanh, trồng rừng vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 20,2% so cùng kỳ (KH 16%), 3 khu vực sản xuất đều tăng so với năm 2009.

Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất đạt hơn 9.550 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ (KH 11,5%). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 29% so với cùng kỳ. Công tác bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu, các biện pháp tăng cường kiểm soát giá và chống đầu cơ được tập trung thực hiện góp phần ổn định thị trường tiêu thụ trong tỉnh.

Dù kinh tế đang phục hồi, tăng tưởng khá nhưng chưa thật sự ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Trong 23 chỉ tiêu chủ yếu, còn 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch gồm: giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản; tỷ trọng vốn đầu tư phát triển trong GDP; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị, chất thải y tế và chất thải nguy hại được thu gom xử lý.

PHƯƠNG LY