Tây Ninh: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học 

Cập nhật ngày: 05/05/2020 - 20:01

BTNO - UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Trong đó, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố (đặc biệt là 5 huyện, thị xã biên giới): chủ động phối hợp với ngành giáo dục kiểm tra, rà soát danh sách, nắm chắc tình hình học sinh (hoặc gia đình, người thân ở chung nhà) có đi, đến từ các vùng có dịch bệnh, để kịp thời có biện pháp theo dõi, cách ly kịp thời, đúng theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cửa khẩu, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ trên tuyến biên giới, các đường mòn, lối mở, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, thực hiện cách ly theo quy định đối với người nhập cảnh.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố để thống nhất giải pháp, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các trường, cơ sở đào tạo... thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Mở các đợt tập huấn cho giáo viên, nhân viên các trường về quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện, đặc biệt là những việc cần làm khi học sinh bị sốt, họ khó thở tại trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế; giao nhiệm vụ cho giáo viên thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện, kịp thời giải quyết các phát sinh. Các sở ngành, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, phụ huynh, học sinh để hiểu rõ, đồng thuận, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

H.T