Tây Ninh: Tổng kết công tác thi đua khối kinh tế - kỹ thuật năm 2021 

Cập nhật ngày: 15/01/2022 - 11:30

BTNO - Sáng 13.01, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Khối Kinh tế - Kỹ thuật (KT-KT) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua. Dự hội nghị có ông Nguyễn Tấn Đức – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Khối Trưởng Khối Kinh tế - Kỹ thuật, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối.

Ông Nguyễn Tấn Đức – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao cờ cho Khối trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2021 các cơ quan, đơn vị tham gia trong Khối thi đua KT-KT của tỉnh có 8 đơn vị. Các đơn vị bám sát các chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị,  thực hiện tốt 8 chỉ tiêu thang điểm thi đua của Khối. Từng đơn vị thành viên trong Khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua và xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình.

Trong năm qua, các đơn vị trong Khối đã chủ động phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của đơn vị mình với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, bảo vệ và phát  triển quê hương Tây Ninh”.

Ngoài ra, các đơn vị trong Khối còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động như: Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển…

Ông Nguyễn Tấn Đức – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng cho đơn vị mới.

Qua kết quả chấm điểm và xếp hạng, Sở Giao thông và Vận tải dẫn đầu khối thi đua năm 2021. Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ vai trò là Khối trưởng, Sở Xây dựng là Khối phó sẽ tiếp tục triển khai các chỉ tiêu và  nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của đơn vị.

Vũ Nguyệt