Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

9 tháng năm 2021:

Tây Ninh trả kết quả giải quyết 54.266 hồ sơ thủ tục hành chính 

Cập nhật ngày: 22/09/2021 - 20:24

BTNO - Trong 9 tháng năm 2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 59.457 hồ sơ thu tục hành chính, trong đó, 33.046 hồ sơ nhận trực tiếp; 16.819 hồ sơ bưu chính công ích; 9.592 hồ sơ dịch vụ công mức 3,4.

Tổng số trả kết quả giải quyết TTHC: 54.266 hồ sơ, trong đó, 52.332 hồ sơ trả kết quả đúng hạn đạt tỷ lệ 96.4%; 1.934 hồ sơ trả kết quả trễ hẹn đạt tỷ lệ 3,6%.

Tất cả các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, đồng thời phối hợp Bưu điện tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế.

Hiện nay, tại Trung tâm đã đặt hai quầy của Bưu điện tỉnh để trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu. Thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện TTHC phải đóng phí, lệ phí. Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh trong việc vận chuyển các loại hồ sơ, TTHC từ Trung tâm đến các sở, ban ngành tỉnh và ngược lại tạo điều kiện nhanh chóng trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Trong 9 tháng năm 2021, Quầy bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 16.819 hồ sơ ; trả kết quả 12.348 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Đồng thời, đã thu hộ phí, lệ phí 2.233 hồ sơ với tổng số tiền: 5.592.145.403 đồng.

Việc thí điểm chuyển giao lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc Bộ phận Một cửa thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ 15.3.2020 đến nay đạt hiệu quả. Đa số các ý kiến rất đồng tình, ủng hộ chủ trương này và hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ về đất đai, môi trường thực hiện thí điểm tại Trung tâm.

Theo thống kê phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh từ ngày 1.1.2021 đến ngày 10.9.2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 15.313 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường của thành phố Tây Ninh, tổng số hồ sơ trả kết quả đúng hạn: 15.288 hồ sơ, đặc biệt trong 9 tháng năm 2021 chỉ có 1 hồ sơ giải quyết trễ hẹn, đây được xem là một tín hiệu khả quan đối với việc thực hiện thí điểm nêu trên.

Việc triển khai thực hiện 4 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả  đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời TTHC cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu, qua đó tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong 9 tháng năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết thực hiện 4 tại chỗ cho cá nhân, tổ chức với tổng số 6.771 hồ sơ.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này mà chỉ đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ, nhận thông báo thuế, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

Ngoài ra, tại Trung tâm đã triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho cá nhân, tổ chức. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã trả kết quả 1.168 thông báo thuế, hướng dẫn khai báo thuế 430 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng đất, thuế phi nông nghiệp 29 trường hợp, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến 12 trường hợp.

BCXB