Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tây Ninh: Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm hàng năm 

Cập nhật ngày: 20/08/2020 - 17:22

BTNO - Số liệu thống kê mới nhất của UBND tỉnh cho thấy, tính từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong giải quyết các thủ tục hành chính đã giảm so với giai đoạn trước. Năm 2018, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong toàn tỉnh là 7,8%, năm 2019, hồ sơ trễ hẹn giảm xuống chỉ còn hơn 5,2%.

Bộ phận một cửa UBND xã Thái Bình, huyện Châu Thành đang giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân.

Một trong những nguyên nhân để số lượng hồ sơ trễ hẹn ngày càng được kéo giảm là sự hoạt động ngày càng hiệu quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh. Tất cả thủ tục hành chính nộp ở Trung tâm đều được xây dựng theo quy trình điện tử trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Tất cả hồ sơ, thủ tục hành chính được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả. “Các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Hiện nay, Trung tâm đã sử dụng mạng xã hội Zalo để tiếp nhận, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực”- báo cáo của UBND tỉnh nêu.

Cũng liên quan cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh Tây Ninh đang thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đất đai từ bộ phận một cửa thuộc UBND TP. Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Số liệu thống kê cho thấy, từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 3.2020. Trung tâm tiếp nhận hơn 4.000 hồ sơ liên quan đến đất đai trên địa bàn TP. Tây Ninh. Trong đó, hồ sơ trễ hẹn chỉ có 100 bộ, thấp hơn rất nhiều so với việc giải quyết hồ sơ tại UBND TP. Tây Ninh trước đây.

UBND tỉnh cũng đang thí điểm chuyển giao bộ phận một cửa của huyện Châu Thành sang cho Bưu điện huyện quản lý. Mục đích của việc này nhằm tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp theo Nghị định 61 năm 2018 của Chính phủ.

Đ.V.T