BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2014

Cập nhật ngày: 20/10/2014 - 06:14

Trong 9 tháng qua, công tác cải cách hành chính ở Thành phố đạt được một số kết quả nhất định. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính luôn kịp thời sâu sát.

Công tác ban hành, rà soát, kiểm soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được thực hiện theo quy định; đã ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành rà soát 458 văn bản, phát hiện loại bỏ 369 văn bản hết hiệu lực và 49 văn bản đang thực hiện.

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa ở UBND Thành phố.

Thủ tục hành chính (TTHC) cập nhật thường xuyên và được niêm yết ở nơi thông thoáng dễ nhìn, mỗi lĩnh vực đều có danh mục để nhân dân tiện theo dõi tìm hiểu.

Riêng cấp xã còn một vài đơn vị thực hiện chưa tốt, như bảng niêm yết còn treo dán các thông báo không liên quan; niêm yết chưa kịp thời TTHC mới; trong 9 tháng qua không có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết TTHC; bộ phận một cửa Thành phố và 10 phường/xã thực hiện nghiêm túc làm việc vào ngày thứ bảy theo quy định; giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đi vào nề nếp; cơ chế một cửa điện tử được triển khai; số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn, chiếm trên 99,43%, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn chiếm 0,57%.

Công tác quản lý, sử dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm; triển khai có hiệu quả phần mềm họp không giấy, phần mềm văn phòng điện tử eOffice; hệ thống ISO 9001:2008 được duy trì thực hiện, các phòng, ban thực hiện sử dụng mạng nội bộ và mạng internet để trao đổi, thông tin, liên lạc; 100% lãnh đạo cấp Thành phố được triển khai thực hiện chữ ký số.  

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn cũng như đề ra biện pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Hữu Hậu chỉ đạo, trong thời gian tới thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chấn chỉnh việc họp, xem xét phân quyền không nhất thiết xin ý kiến tập thể; cố gắng xử lý việc cho người dân một cách nhanh nhất, khi trễ hẹn thì phải xin lỗi và báo cho người dân biết;…

Phương Ngân