Kinh tế   Nông thôn mới

Thành phố: Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 20/05/2017 - 16:47

BTNO - UBND Thành phố Tây Ninh vừa tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Ông Nguyễn Hữu Mỹ-Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì.

Trong năm 2016, Thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, văn bản chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền đúng định hướng; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực, đồng lòng thực hiện; nhận thức về xây dựng nông thôn mới của hệ thống chính trị, nhân dân được nâng cao.

Trong năm, xã Bình Minh duy trì, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Tân Bình đạt 12/19 tiêu chí, xã Thạnh Tân đạt 15/19 tiêu chí.

Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2016 là 24,695 tỷ đồng, trong đó vốn của tỉnh hỗ trợ có mục tiêu xây dựng nông thôn mới là 24,4 tỷ đồng, vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 295 triệu đồng.

Thành viên Ban chỉ đạo Thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, UBND Thành phố yêu cầu xã Bình Minh duy trì và nâng cao chất lượng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới; xã Thạnh Tân phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí trở lên, gồm tiêu chí 5 về trường học và tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa; xã Tân Bình phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí trở lên (gồm tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm).

Song song đó, Thành phố duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với xã Bình Minh và tiến hành xây dựng nông thôn mới theo kiểu mẫu, gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo nhiệm vụ, chi tiêu, cơ cấu nguồn vốn theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg và yêu cầu tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hữu Mỹ- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh đề nghị thường trực ban chỉ đạo ghi nhận những ý kiến góp ý của các thành viên để hoàn chỉnh báo cáo; rà soát chức năng nhiệm vụ từng đơn vị để phân công cho đúng; các công trình thực hiện năm 2017 hiện nay đã phân khai cho 3 xã nông thôn mới khoảng 25 tỷ đồng, đề nghị chủ tịch UBND các xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt, hoàn thành trong năm 2017, không để qua năm sau; chủ tịch UBND xã đề xuất công trình chuẩn bị đầu tư năm 2017 để thi công trong năm 2018...

 Thanh Vinh

Từ khóa
Thanh Vinh