Pháp luật   Tư vấn pháp luật

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thế chấp tài sản đang cho thuê

Cập nhật ngày: 07/10/2015 - 09:50

Hỏi: Gia đình tôi có một chiếc xe chở khách, đã mua bảo hiểm cho xe, hiện đang cho thuê. Nay tôi cần một số tiền nên có thể thế chấp chiếc xe chở khách này để vay tiền được không? Thế chấp tài sản đang cho thuê, tài sản được bảo hiểm thì pháp luật quy định như thế nào?

Lê Hoàng Tiến (Hoà Thành-TN)

Trả lời:

Điều 345 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về thế chấp tài sản đang cho thuê như sau: “Tài sản đang cho thuê cũng có thể được dùng để thế chấp. Hoa lợi, lợi tức thu được từ việc cho thuê tài sản thuộc tài sản thế chấp, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Điều 346 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về thế chấp tài sản được bảo hiểm như sau:

- Trong trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc tài sản thế chấp.

- Bên nhận thế chấp phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trường hợp bên nhận thế chấp không thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp, thì tổ chức bảo hiểm chi trả bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và bên thế chấp có nghĩa vụ thanh toán với bên nhận thế chấp.

Như vậy, theo các quy định trên, mặc dù ông đang cho thuê chiếc xe chở khách đó nhưng ông vẫn có thể dùng chiếc xe đó thế chấp.

LG. Kim Hương