Thể lệ Cuộc thi “60 năm Chiến thắng Tua Hai”

Cập nhật ngày: 28/10/2019 - 16:12

BTNO - Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm hằng tháng trên Internet và mạng xã hội. Thời gian thi: từ ngày 26/10/2019 - 26/01/2020.

I. Mục đích cuộc thi

- Tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Tua Hai; sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nói riêng trong việc chỉ đạo, tổ chức thắng lợi Chiến thắng Tua Hai; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí của quân và dân Tây Ninh; khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh sau 60 năm Chiến thắng Tua Hai; tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta trong Chiến thắng Tua Hai và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Việc tổ chức Cuộc thi cần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong, ngoài tỉnh biết, tham gia.

II. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Nội dung, Tổ Thư ký - Kỹ thuật và công chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông không được tham gia dự thi.

III. Hình thức thi

Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm hằng tháng trên Internet và mạng xã hội.

1. Cách thức tham gia Cuộc thi

Người tham gia Cuộc thi tiến hành các thao tác dưới đây để tham gia trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

a. Đăng nhập tham gia

- Truy cập vào trang web chính thức của Cuộc thi, tại địa chỉ:https://www.60namtuahai.tayninh.gov.vn

Hoặc nhấn đúp chuột vào banner (ảnh bìa) Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” trên các website, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội sau:

+ Cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh ( https://www.tayninh.gov.vn)

+ Báo Tây Ninh Online ( http://www.baotayninh.vn)

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh ( http://www.ttv11.vn)

+ Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

+ Các nhóm Facebook: “Chúng tôi yêu Việt Nam” (http://www.facebook.com/groups/127535717725765); “Chúng tôi yêu biên giới và biển, đảo Việt Nam” (http://www.facebook.com/groups/313090955430812)

- Bấm chuột vào ô “Bắt đầu thi” và trả lời các câu hỏi.

bTrả lời câu hỏi

- Mỗi tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm về lịch sử Chiến thắng Tua Hai, về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng… của Tây Ninh sau 44 năm giải phóng.

Mỗi câu hỏi gồm nhiều đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. Người dự thi lựa chọn một trong số các đáp án, sau đó điền vào ô “Dự đoán”số lượt người trả lời đúng.

- Bấm vào ô “Hoàn thành” để kết thúc phần thi.

2. Nguyên tắc trao thưởng

Người được trao thưởng là người trả lời đúng các câu hỏi và dự đoán chính xác nhất số lượt người trả lời đúng.

Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số lượt người trả lời đúng, người có thời gian trả lời câu hỏi ngắn nhất sẽ được chọn để trao thưởng (thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tháng).

Trường hợp có nhiều người cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số lượt người trả lời đúng, cùng thời gian trả lời câu hỏi thì giải thưởng được chia đều cho số người cùng trả lời đúng nêu trên.

3. Tài liệu tham khảo

- Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nxb. Chính trị Quốc gia.

- Lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam bộ lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975). Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam bộ. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (1930-2005). Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.

- Chiến thắng Tua Hai và phong trào Đồng Khởi ở miền Đông Nam bộ. Nxb Quân đội Nhân dân, năm 1999.

- Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trường hợp có những nội dung sử liệu chưa thống nhất thì căn cứ vào “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh” làm gốc đối chiếu.

IV. Thời gian, giải thưởng Cuộc thi

1. Thời gian thi

- Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” trên Internet và mạng xã hội được tiến hành hằng tháng, từ ngày 26/10/2019 - 26/01/2020.

- Thời gian thi mỗi tháng được tính từ 00 giờ 00’ ngày 26 của tháng và kết thúc vào 23 giờ 59’ ngày 25 của tháng kế tiếp.

- Mỗi người có thể dự thi nhiều lượt/tháng, tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời ngắn nhất trong số các lượt dự thi.

2. Giải thưởng

Mỗi tháng có 16 giải thưởng, bao gồm:

01 giải Nhất: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng).

03 giải Ba: mỗi giải trị giá 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

V. Thông báo kết quả và trao thưởng

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tháng được công bố trang web chính thức của Cuộc thi ngay sau khi kết thúc (chậm nhất là 12 giờ 00 ngày 26 của tháng) tại địa chỉ:https://www.60namtuahai.tayninh.gov.vn.

- Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức tiến hành Tổng kết Cuộc thi và trao Giấy khen, tiền thưởng cho cá nhân đạt giải các Cuộc thi tháng; dự kiến tổ chức trong tháng 01/2020.

VI. Tổ chức thực hiện

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” trên Internet và mạng xã hội có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet và mạng xã hội. Việc sửa đổi, điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi