Thị xã: Giao lưu đờn ca tài tử cải lương

Cập nhật ngày: 24/08/2010 - 10:03

(BTNO) - Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, hướng tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, tối 23.8.2010, Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao Thị xã tổ chức giao lưu đờn ca tài tử cải lương. Tham gia có đại diện các CLB đờn ca tài tử cải lương 10 xã, phường trong địa bàn.

Tại buổi giao lưu, các nghệ nhân, nghệ sĩ đã thể hiện các bài bản trong đờn ca tài tử cải lương, trích đoạn cải lương có nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, đất nước, quê hương Tây Ninh, nêu gương người tốt - việc tốt, bài trừ tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, thói hư tật xấu, quy ước khu dân cư, ấp văn hoá…

Đây là loại hình sinh hoạt nghệ thuật truyền thống của dân tộc, là sân chơi lành mạnh đáp ứng nhu cầu văn hoá văn nghệ của nhân dân, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam, tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phương Ngân