Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Thị xã Hòa Thành: Hoàn thành công tác hiệp thương lần 3

Cập nhật ngày: 24/04/2021 - 21:51

BTNO - Đến nay, UB. MTTQ Việt Nam thị xã Hòa Thành và các phường, xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3 để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Có 55 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND Thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, giảm 2 người so với hiệp thương lần thứ 2. Có 336 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026, giảm 15 người so với hiệp thương lần thứ 2.

Ủy ban bầu cử Thị xã và các xã, phường lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp theo từng đơn vị bầu cử; tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ giữa ứng cử viên với cử tri. Tổ bầu cử sẽ niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước ngày 3.5.2021.

Võ Liêm