BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Cập nhật ngày: 16/10/2013 - 05:44

* Tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

(BTNO)- Hôm 15.10, Hội Nông dân Thị xã vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930-14.10.2013), và tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (giai đoạn 2003-2012).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 83 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy vai trò nhiệm vụ của mình, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp của đất nước, làm cho đời sống của người nông dân được nâng cao.

Ông Nguyễn Hồng Thanh (bên phải – Phó Bí thư Thị ủy tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân Thị xã nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam

Trong những năm qua, Hội nông dân Thị xã đã có bước phát triển mạnh, hoạt động đúng hướng và hiệu quả, giúp cho đời sống người nông dân ngày càng phát triển. Hiện trên địa bàn Thị xã có hơn 9.000 hội viên nông dân tham gia vào tổ chức hội. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội nông dân Thị xã phối hợp với các đoàn thể, các ngành có liên quan thực hiện nhiều phong trào thi đua như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo; phong trào xây dựng nông thôn mới…

Đặc biệt, trong 10 năm thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, dư nợ ủy thác của Hội Nông dân liên tục tăng cả về khối lượng tín dụng và số lượng các chương trình tín dụng. Thời điểm 31.12.2003 dư nợ đạt 7,4 tỷ đồng với 1 chương trình tín dụng, nhưng đến ngày 31.12.2012 dư nợ đạt 85 tỷ đồng, với 6 chương trình tín dụng, chiếm 64,3% tổng dư nợ ủy thác cho các tổ chức chính trị, xã hội… góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đưa sản xuất nông nghiệp phát triển, hình thành và mở rộng các mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, giúp nông dân phát triển đời sống kinh tế.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 5 cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội nông dân Việt Nam. Hội Nông dân Thị xã khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2003-2012.

Nhật Quang