Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 

Cập nhật ngày: 17/04/2021 - 21:57

BTNO - Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam thị xã Trảng Bàng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thị xã Trảng Bàng có 72 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, trong đó có 1 người tự ứng cử. Đến ngày 7.4, UB. MTTQ Việt Nam các xã, phường trong thị xã đã hoàn thành hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại 49 điểm ấp, khu phố (trong đó có 5 điểm ngoài thị xã) đối với 71/72 người ứng cử, 1 trường hợp có đơn xin rút không tham gia ứng cử.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 59 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã để bầu lấy 35 người, đảm bảo về số lượng, thành phần và cơ cấu.

Việt Khánh