Thông báo mời họp mặt Xuân Canh Tý 2020

Ban Liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa và Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh thông báo mời họp mặt.