Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo Chương trình khuyến mại năm 2021

Nhằm khuyến khích tăng thêm kênh thông tin liên hệ giữa khách hàng và ngành Điện, Công ty Điện lực Tây Ninh kính mời Quý khách hàng tham gia chương trình khuyến mại năm 2021 như sau: