Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5.2020:

Thống nhất nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung chuyển đổi bảng giá đất từ khu vực nông thôn sang đô thị 

Cập nhật ngày: 05/05/2020 - 18:55

BTNO - Ngày 5.5, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 5.2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị là thành viên UBND tỉnh và sở, ngành liên quan.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2019/ND-HĐND ngày 6.12.2019 của HĐND tỉnh về ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2020-2024.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung chuyển đổi bảng giá đất áp dụng cho khu vực nông thôn sang khu vực đô thị đối với các phường thuộc thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng để áp dụng Nghị quyết số 865/2020/NQ-UBTVQH ngày 10.1.2020 của UBTVQH về việc thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và thành lập các xã, phường thuộc thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng.

Căn cứ vào điều kiện hạ tầng giao thông, khoảng cách từ xã đến trung tâm huyện, tỉnh và giá trị đất tại các xã để xác định thành 3 loại xã cụ thể: các phường, thị trấn và một số xã có các khu công nghiệp, khu đô thị, khu thương mại đất có giá trị cao hơn các xã khác trong huyện được xác định là xã loại II; riêng thị xã Trảng Bàng, các huyện Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu có 16 xã vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới, điều kiện hạ tầng giao thông còn khó khăn, kinh tế ít phát triển, xa trung tâm huyện, thị xã, tỉnh và giá trị đất thực tế thấp, được xác định là xã loại III, do đó áp dụng giá đất tại Bảng giá các loại đất theo 3 mức giá khác nhau.

Khu vực đô thị loại IV, ở thị xã Hòa Thành gồm phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắc và Long Thành Trung; thị xã Trảng Bàng gồm phường Trảng Bàng, An Hòa, An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình và Lộc Hưng.

Đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có đất ở, nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc khu vực nông thôn; đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch thì quy định bằng 50% mức giá đất ở cùng vị trí, nhưng tối thiểu bằng bảng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng vị trí, cùng loại xã trong tỉnh và tối đa bằng 200.000 đồng/m2.

Đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có đất ở, nhà ở nhưng không được xác định là đất ở thuộc khu vực đô thị; đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được quy định bằng 50% mức giá đất ở cùng vị trí, nhưng tối thiểu bảng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng vị trí, cùng loại xã trong tỉnh và tối đa bằng 300.000 đồng/m2 (gồm phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh, các phường thuộc thị xã Hòa Thành, Trảng Bàng, thị trấn của các huyện và đất nông nghiệp trên các trục đường giao thông đã được ban hành giá đất trong bảng giá).

Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Giá đất nông nghiệp quy định tại các khoản trên không áp dụng để tính tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, giá đất tính hỗ trợ áp dụng giá đất nông nghiệp trong phụ lục Bảng giá đất.

Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT điều chỉnh Nghị quyết số 16 thực hiện theo Nghị quyết số 865/2020 của UBTVQH về việc thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và thành lập các xã, phường thuộc hai thị xã trên, trong đó chỉnh sửa phân loại từ huyện lên thị xã, từ xã lên phường, đất ở nông thôn lên đất đô thị, cập nhật các tuyến đường phát sinh, bổ sung khi lên thị xã.

Xem xét, điều chỉnh giá đất ở đô thị tại thị trấn Hòa Thành (nay là phường Long Hoa) và khung giá đất theo Nghị định số 96/2019 của Chính phủ về khung giá đất để phù hợp với quy định; đối với đất nông thôn của hai huyện Châu Thành và Bến Cầu có sai sót khu vực III thì xin đính chính đúng quy định.

Ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp, cơ bản thống nhất những nội dung đề xuất của Sở TN&MT về việc sửa đổi 6 vấn đề, 3 phụ lục của nội dung sửa đối, bố sung Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 6.12. 2019 của HĐND tỉnh về ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

Sự chuyển đổi này hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở TN&MT tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo cho phù hợp trình Tỉnh ủy, các Ban HĐND theo đúng quy định.

Đối việc xin chủ trương dừng rà soát, điều chỉnh Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 10.5.2018 của Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung bổ sung 3 dự án lớn, gồm: Dự án Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam có diện tích 43,07 ha tại huyện Tân Biên; Cụm dự án trung tâm Logistics và cảng cạn, cảng thủy nội địa tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng có diện tích 265,43 ha, tại thị xã Trảng Bàng; điều chỉnh chỉ tiêu đất ở đô thị từ các huyện, thị xã cho thành phổ Tây Ninh, diện tích điều chỉnh là 92,62 ha.

Ông Trịnh Ngọc Phương- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020) nguồn vốn ngân sách tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.

Theo đó, tổng nguồn lực dự kiến bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) nguồn ngân sách tỉnh là 514,6 tỷ đồng. Trong đó, tháng 1.2020, nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh được bổ sung 368,6 tỷ đồng từ các nguồn tăng thu ngân sách tỉnh, nguồn bội chi ngân sách địa phương…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cơ bản thống nhất những nội dung mà lãnh đạo Sở KH&ĐT vừa trình bày; đồng thời đề nghị Sở KH&ĐT tiếp thu ý kiến của các thành viên tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh theo quy định.

Nhi Trần