Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 08/12/2022 - 00:02

BTNO - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 7.12, lãnh đạo sở, ngành và các Ban HĐND tỉnh trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I từ năm 2022-2025.

Bà Nguyễn Thị Kim Quyên- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Ông Trịnh Ngọc Phương- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh, dự án Đầu tư trang thiết bị cho 6 trung tâm y tế huyện và 42 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh (điều chỉnh và điều chuyển cơ cấu nguồn vốn Trung ương hỗ trợ); Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hoà Thành - giai đoạn 1; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Đất Sét - Bến Củi; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình).

Bà Nguyễn Thị Chi- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 9.12.2016 của HĐND tỉnh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Tây Ninh.

Bà Trương Thị Phương Thảo- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều, hộ nghèo tỉnh, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Ông Trịnh Ngọc Phương- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các tờ trình về việc ban hành nghị quyết.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I từ năm 2022-2025; Nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh.

Ông Phạm Ngọc Hải- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với ấp, khu đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Tạ Văn Đẹp- Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Quốc Khánh- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023; Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023 “Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh”.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hoá - xã hội, lĩnh vực pháp chế.

Trúc Ly