BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 24/05/2013 - 05:46

Chợ thị xã Tây Ninh đang chuẩn bị nâng cấp

(BTNO)- * Chủ đầu tư Khu Công nghiệp và Dịch vụ Bourbon An Hòa đang xin chủ trương điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất như: đất xây dựng nhà máy điều chỉnh từ 447,98ha lên 513,74ha; đất kho cảng- dịch vụ cho thuê từ 101,47ha lên 122,59ha; đất giao thông khu công nghiệp từ 162.05ha giảm còn 93,22ha...

* Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.800ha dừa, trong đó có hơn 1.700ha dừa đang cho thu hoạch với sản lượng hơn 46.000 tấn/năm. Địa phương có diện tích dừa nhiều nhất là huyện Châu Thành với hơn 460ha và ít nhất là thị xã Tây Ninh với khoảng hơn 60ha.

* Theo quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 122 chợ, gồm: 2 chợ đầu mối nông sản, 4 chợ hạng I, 7 chợ hạng II và 109 chợ hạng III. Trong đó có 61 chợ nâng cấp, mở rộng và 38 chợ xây dựng mới tại thị xã và các huyện.

* Qua khảo sát thực tế của Chi cục Thủy lợi Tây Ninh, xã Bình Minh thị xã Tây Ninh đã đạt chuẩn của tiêu chí về thủy lợi với 81% kênh mương do xã quản lý đã được kiên cố hóa. Như vậy, đến nay xã Bình Minh đã đạt được 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là 1 trong 3 xã điểm của thị xã Tây Ninh về xây dựng nông thôn mới.

S.T